Pentru cea mai bună experiență, dezactivați modul de economisire a bateriei.

Documentația REST API a serviciului BSG

Integrați capabilitățile serviciului de expediere al BSG într-un proiect personal.
API este destinat dezvoltatorilor și este însoțit de o documentație detaliată.

Introducere PRET

BSG provides an API to get the price information of your account.

Available http methods:

  • GET /rest/hlr/prices/{tariff}
  • GET /rest/sms/prices/{tariff}
  • GET /rest/viber/prices/{tariff}

Obiectul de preț

{ „type”:”hlr”,
„country”:”UA”,
„country_name”:”Ukraine”,
„mcc”:”255″,
„price”:”0.0200000″,
„currency”:”EUR”
}

This object represents your price information.

ATRIBUȚII

Attribute
Type
Description
type
type: string

Type of the service. Possible values: sms, hlr, viber.

country
type: string

Country name.

country_name
type: string

Country code (ISO-3166-1).

mcc
type: int

Mobile Country Code.

mnc
type: int

Mobile Network Code

price
type: float

The price value.

currency
type: string

For all supported currencies, an ISO-4217 code is returned.

PARAMETRI NECESARI

No required parameters.

PARAMETRI OPȚIONALE

Parameter
Type
Description
tariff
type: int

Tariff code of a price grid.

RETURNS
Returns a price object if the request was successful. If the request failed, an error object will be returned.

EXEMPLU DE RĂSPUNS

{ „error”:0,
„errorDescription”:”No errors”,
„prices”:[
{
„type”:”viber”,
„country”:”UA”,
„country_name”:”Ukraine”,
„mcc”:”255″,
„price”:”0.2300000″,
„currency”:”EUR”
}
]
}

ÎN CAZ DE EROARE

{ „error”:”6″,
„errorDescription”:”Invalid tariff code”
}