Pentru cea mai bună experiență, dezactivați modul de economisire a bateriei.

Documentația REST API a serviciului BSG

Integrați capabilitățile serviciului de expediere al BSG într-un proiect personal.
API este destinat dezvoltatorilor și este însoțit de o documentație detaliată.

Transmiteți mesajul VIBER prin SMS dacă nu este livrat

Creează un nou obiect de mesaj. BSG transmite obiectele mesajului creat cu fiecare solicitare. La solicitare pot fi introduse până la 50 de telefoane.

NOTĂ: corpul SMS trebuie adăugat la hash-urile opțiunilor Viber.

PARAMETRI

Parametur
Aspect
Descriere
originator
type: string

The sender of the SMS message.

text
type: string

The body of the SMS message.

SEMNIFICAȚII

PUT (POST) https://app.bsg.hk/rest/viber/create

RETURNARE

Returnează obiectul mesajului dacă solicitarea a fost trimisă cu succes. Dacă solicitarea a eșuat, se returnează raportul privind eroarea.

Exemplu de solicitare

{ „tariff”:”0″,
„validity”:”1″,
„messages”:[
{
„to”:[
{
„msisdn”:”380972920000″,
„reference”:”ext_id_19″
}
],
„text”:”My Viber messages is shinier than your SMS messages”,
„alpha_name”:”BSG”,
„is_promotional”:false,
„options”:{
„viber”:{
„img”:”http://mysite.com/logo.png”,
„caption”:”See Details”,
„action”:”http://mysite.com/”,
„alt_route”: {
„originator”:”BSG”,
„text”: „SMS message will be received if you not a VIBER user.”
}
}
}
}
]
}

EXEMPLU DE SOLICITĂRI

{ „result”:[
{
„error”:0,
„errorDescription”:”No errors”,
„reference”:”ext_id_19″,
„id”:”217″,
„price”:0.23,
„currency”:”EUR”
}
],
„currency”:”EUR”,
„total_price”:0.23
}

IN ERROR CASE

{ „result”:[
{
„error”:43,
„errorDescription”:”External ID already exists”,
„reference”:”ext_id_19″
}
]
}

View a status

Retrieves the information of an existing message. This message can be a sent or a received message. You only need to supply the unique message id that was returned upon creation or receiving.

PARAMETERS

Parameter
Type
Description
id
type: int

An unique random ID which is created on the BSG platform and is returned upon creation of the object.

reference
type: string

A client reference

ATTRIBUTES

Attribute
Type
Description
id
type: int

An unique random ID which is created on the BSG platform and is returned upon creation of the object.

msisdn
type: string

The telephone number.

reference
type: string

A client reference.

time_in
type: datetime

The date and time of the creation of the message

time_sent
type: datetime

The scheduled date and time of the message.

time_dr
type: datetime

The date and time of the creation of the message.

status
type: string

Possible values: scheduledsentdeliveredreadexpiredundeliverablerejectedunknown.

alt_route
type: hash

A hash with SMS message info

channel
type: string

Allways SMS

id
type: int

An unique random ID which is created on the BSG platform and is returned upon creation of the object.

status
type: string

Possible values: scheduledsentdeliveredreadexpiredundeliverablerejectedunknown.

DEFINITION

GET https://app.bsg.hk/rest/viber/{id}

EXAMPLE RESPONSE

{ „error”:0,
„errorDescription”:”No errors”,
„id”:”470093225″,
„msisdn”:”380972920000″,
„reference”:”ext_id_19″,
„time_in”:”2017-01-17 09:20:02″,
„time_sent”:”2017-01-17 09:20:02″,
„time_dr”:”2017-01-17 09:20:02″,
„status”:”undeliverable”,
„price”:0.00,
„currency”:”EUR”,
„alt_route”:[{
„channel”: „sms”,
„id”: „470094225”,
„status”: „delivered”,
„price”=>”0.023”
}]
}

IN ERROR CASE

{ „error”: 40,
„errorDescription”:”Message not found”
}