Pentru cea mai bună experiență, dezactivați modul de economisire a bateriei.

Documentația REST API a serviciului BSG

Integrați capabilitățile serviciului de expediere al BSG într-un proiect personal.
API este destinat dezvoltatorilor și este însoțit de o documentație detaliată.

Trimiterea mesajului VIBER

Creează un noi obiect de mesaj. BSG trimite ID-ul mesajului trimis, după fiecare solicitare trimisă. La fiecare solicitare sunt procesate maximum 50 de numere.

 

PARAMETRI OBLIGATORII

Parametri
Aspect
Descriere
messages
type: array

Массив объектов сообщений VIBER.

to
type: array

Массив получателей msisdn и reference's.

msisdn
type: string

Телефонный номер.

text
type: string

Тело VIBER сообщения.

alpha_name
type: string

Отправитель сообщения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр
Вид
Описание
validity
type: int

Количество секунд, в течение которых сообщение является действительным.

tariff
type: int

Код тарифов.

reference
type: string

Отзыв клиента

options
type: hash

Хеш с опциями VIBER.

ЗНАЧЕНИЯ

PUT (POST) https://app.bsg.hk/rest/viber/create

RETURNS
Возвращает объект сообщения, если запрос был успешным. Если запрос не удался, объект ошибки будет возвращен.

ПРИМЕР ЗАПРОСОВ

{ „tariff”:”0″,
„validity”:”1″,
„messages”:[
{
„to”:[
{
„msisdn”:”380972920000″,
„reference”:”ext_id_19″
}
],
„text”:”My Viber messages is shinier than your SMS messages”,
„alpha_name”:”BSG”,
„is_promotional”:false,
„options”:{
„viber”:{
„img”:”http://mysite.com/logo.png”,
„caption”:”See Details”,
„action”:”http://mysite.com/”
}
}
}
]
}

ПРИМЕР ОТВЕТОВ

{ „result”:[
{
„error”:0,
„errorDescription”:”No errors”,
„reference”:”ext_id_19″,
„id”:”217″,
„price”:0.23,
„currency”:”EUR”
}
],
„currency”:”EUR”,
„total_price”:0.23
}

В СЛУЧАЕ ОШИБКИ

{ „result”:[
{
„error”:43,
„errorDescription”:”External ID already exists”,
„reference”:”ext_id_19″
}
]
}