Для найкращого досвіду вимкніть режим економії заряду.

SMS скорочення від англійського Short Message Service. SMS обмінюються на мобільних пристроях. Кожне SMSповідомлення зазвичай обмежена 160 символами, включаючи пробіли. Максимум 16 цифр, якщо відправник числовий, наприклад, номер телефону або не більше 11 літер та цифр і чисел, якщо відправник є буквеноцифровим (наприклад, назва компанії).