Для найкращого досвіду вимкніть режим економії заряду.

Назад

Правила та умови

Угода користувача BSG

УГОДА КОРИСТУВАЧА
Оновлене від 13 серпня 2019

Угода про надання послуг Сервісу www.bsg.hk

Цей Договір про надання послуг Сервісу bsg.world (адреса в мережі Інтернет: https://bsg.world чи www.bsg.hk) (далі «Договір») являє собою публічну оферту компанії ТОВ «БСДЖ Естонія», яка зареєстрована і діє на підставі законодавства Естонії, номер реєстрації 12974765, юридична Паї 25-47, Таллінн, Естонія 11414 (далі «Компанія»), на адресу будь-якого фізичного та / або юридичної особи (далі «Учасники»), і є офіційним і публічною пропозицією укласти договір, предмет і умови якого вказані в даному Договорі.

В подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»,

Оскільки Компанія створила Сервіс bsg.world і пропонує його в якості послуги, а Користувач має намір вступити в платне користування даною послугою Сервісу bsg.world, Сторони уклали цей Договір про надання послуг Сервісу bsg.world про наступне:

 

Терміни:

Користувач – фізична або юридична особа, яка зареєструвалася на Сайті і / або використовує послуги Компанії.

Сайт – интернет-сайт Компаниї, https://bsg.world чи http://www.bsg.hk

Сервіс bsg.worldсукупність апаратних пристроїв і програмного забезпечення, що належать Компанії і дозволяють обробляти SMSповідомлення: зберігати їх до моменту відправки, доставляти Абонентам, отримувати їх від Абонентів, вести облік і статистику по вихідним і вхідним SMSповідомленнями (далі «Сервіс»).

Послуга відправка і прийом SMSповідомлень (далі- «Послуга»).

Особистий кабінетбагатофункціональний вебінтерфейс Користувача в сервісі, доступ до якого здійснюється після авторизації введення логіна і пароля. В Особистому кабінеті Користувач виконує відправку або отримання SMSповідомлень, переглядає статистику, відстежує стан Електронного рахунку тощо.

SMSповідомлення коротке текстове повідомлення (до 160 символів у латиниці і до 70 символів у кирилиці), яке може бути відправлено і прийнято Абонентом.

Електронний рахунок сума, що відображає в Особистому кабінеті поточний баланс Користувача різницю між коштами, внесеними Користувачем в якості передоплати, і вартістю вже наданої Компанією Послуги. У разі від’ємного значення показує підлягає оплаті заборгованість Користувача перед Компанією за вже надану Компанією Послугу.

Абонент фізична або юридична особа, яка користується послугами мобільного зв’язку одного з операторів зв’язку.

Шлюз комбінація всіх апаратних засобів, програмного забезпечення та іншого обладнання, необхідного Сторонам для передачі SMS та інших даних між мережами Користувача та Компанії.

Спам-SMSбудь-яке SMS, на отримання якого Абонент попередньо не надав згоду незалежно від його змісту, яке відповідає хоча б одній з таких критеріїв:

 • SMS мають однаковий текст і / або графічні об’єкти, звукові або відео файли, і є масовими, тобто доставляються більш ніж десяти Абонентам без їх попередньої згоди.
 • SMS з однаковим або з різним текстом доставляються одному і тому самому Абоненту більш ніж 10 (десять) разів на добу.
 • SMS які привели до подання скарг Абонентом, або виникнення перешкод технічного характеру в роботі шлюзу Компанії або телекомунікаційної мережі оператора.
 • SMS не містить достовірну інформацію про повну назву Користувача і / або номері телефонної лінії сервісного обслуговування.
 • Подальше отримання SMS Абонент не може припинити шляхом інформування про це Користувача.
 • SMS, текст яких не був попередньо узгоджений з Компанією в разі, якщо таке узгодження тексту є обов’язковим згідно з умовами цього Договору.

Номер телефонної лінії сервісного обслуговування номер телефону функціонального підрозділу Користувача або третьої сторони, залученої Користувачем на договірних засадах, що забезпечує сервісну підтримку Абонентів щодо послуг, що надаються Компанією в рамках цього Договору, зокрема, консультування, прийняття скарг, згоди і / або заборони на отримання SMS від Користувача та інше.

Альфанумеричне Ім’яунікальна комбінація латинських букв або унікальна комбінація латинських букв з арабськими числами (не більше 11 символів), яка присвоюється Користувачеві по його волевиявленню, і від якої потерпають в SMSповідомленнях, переданих Абонентам, як підпис Користувача;

 

  1. Акцепт Договору
   1. Цей Договір набуває чинності з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє протягом всього періоду використання Послуги Користувачем
   2. Реєструючись на Сайті, Користувач підтверджує, що він досяг повноліття, має достатньо дієздатності та правоздатності відповідно до законодавства своєї держави і держави Естонія, а так же зобов’язується не допускати до користування Послуги неповнолітніх, неправоспособно, недієздатних (в тому числі обмежено дієздатних) і особисто несе відповідальність за допуск таких осіб до використання Послуги.
   3. Факт реєстрації повному обсязі, і він беззастережно приймає умови даного Договору.

 

 1. Предмет Договору
  1. В рамках цього Договору Компанія надає Користувачеві наступні Послуги / сервіс: відправку SMS-повідомлень і прийом SMSповідомлень через Сайт.
  2. Використання Послуги / сервісу Компанії рівносильно використанню Користувачем програмного забезпечення Компанії для відправки і прийому SMS-повідомлень.
  3. Умови повністю
   приймаються Користувачем.

 

 • Права та обов’язки Сторон
   1. Компанія зобов’язана:

    1. У порядку , визначення ЦІМ Договором , < span> Правилами Надання Послуг и діючімі тарифами надаті Послуги Корістувачеві .
    2. При надходженні коштів на розрахунковий рахунок Компанії за Послуги за Договором зарахувати отриману суму на Електронний рахунок Користувача.
    3. Забезпечити цілодобову щоденну працездатність Сервісу протягом терміну дії Договору, за винятком випадків виникнення обставин непереборної сили, настання яких Компанія не могла передбачити і / або запобігти.
    4. Забезпечити Користувачу доступ до його Особистого кабінету за допомогою надання логіна і пароля.
    5. Відображати в Особистому кабінеті Користувача інформацію про зарахованих платежі, стан Електронного рахунку, статус кожного переданого SMS-повідомлення та інші дані в рамках надання Послуги за Договором.
    6. Надавати Послуги відповідно до норм законодавств ряду країн, в яких виконується розсилка SMS-повідомлень, а також відповідно до норм міжнародного права.
    7. Зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Користувача при реєстрації, а також переданої Компанії при користуванні Послугою.
    8. Вести облік споживання Послуг Користувачем.

   

   1. Компанія має право:

    1. Припиняти надання Послуг у разі закінчення коштів на рахунку Користувача.
    2. Вносити зміни в умови цього Договору з повідомленням Користувача шляхом розміщення інформації в Особистою кабінеті Користувача. Якщо Компанія не отримає протягом 5 днів відмова Користувача від прийняття таких змін, і Користувач продовжить користуватися Послугами на нових умовах, зміни Договору будуть вважатися прийнятими Користувачем.
    3. Припинити надання послуг та розірвати Договір у разі порушення Користувачем пунктів Договору 3.3.-3.5., А також Правил надання Послуг (Додаток № 1 до Договору).
    4. Відхилити будь-які імена відправників і тексти SMS-повідомлень, створені Користувачем.
    5. Інформувати про різні події, акції та новини Компанії по SMS і e-mail, зазначених Користувачем в формі реєстрації в Услуге.
    6. У будь-який момент зажадати від Користувача наявність підтвердних документів на SMS-розсилку (анкети Абонентів зі згодою на отримання SMS, сертифікати на рекламовані товари / послуги і т.д.).

   

  1. Користувач зобов’язаний:

   1. Оплачувати Послуги відповідно до тарифів і на умовах, встановлених Компанією.
   2. Зберігати документи, що підтверджують зроблену оплату Послуг.
   3. Утримуватися від відправки Спам-SMS.
   4. Чи не привласнювати SMS-повідомленнями, в якості адреси відправника назву будь-якої юридичної структури (оператора мобільного зв’язку, банківських, страхових структур, державних і урядових установ і т.д.) до яких Користувач не має відношення, за винятком випадків, коли правомірність використання подібного адреси відправника документально підтверджено самої юридичної структурою.
   5. Строго дотримуватися Правил надання послуг, зазначені в Додатку № 1.
   6. Надати свої дані, а також номер мобільного телефону та адресу e-mail, які зареєстровані на особистість Користувача. Використовувати Послугу може тільки Користувач, чиї дані були надані і перевірені співробітниками Компанії.
   7. В обов’язковому порядку отримати від Абонента згоду на отримання SMS-повідомлень, за формою, яка може бути пред’явлена ​​оператору зв’язку в разі необхідності в якості беззастережного докази добровільності отримання SMS-повідомлень Абонентом. Чи не здійснювати розсилку SMS-повідомлень рекламного характеру без попередньої згоди Абонентів, а також розсилку, що вводить Абонентів в оману щодо змісту SMS-повідомлень або їх відправника.
   8. Не надсилати Абонентам SMS, в яких міститься реклама телекомунікаційних послуг або інформація, яка заохочує до використання телекомунікаційних послуг інші оператори, або міститься реклама або інформація, яка заохочує до співпраці з іншими юридичними особами, крім Компанії, з надання Послуг при передачі SMS .
   9. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання відповідного запиту від Компанії, зобов’язується надавати на узгодження текст SMS і / або графічні об’єкти, звукові або відео файли, які входять до складу SMS, з метою аналізу відповідності його форми і тематики чинному законодавству та положенням цього Договору. У разі, якщо на думку Компанії, його форма або тематика суперечать законодавчим

Додаток 1:

Правила Надання Послуг
 1. Послуги надаються тільки Користувачу, яка уклала з Компанією Договір про надання послуг Сервісу.
 2. Компанія надає Послуги Користувачу в рамках Особистого кабінету на Сайті.
 3. Користувач реєструє Особистий кабінет в сервісі за адресою http://app.bsg.hk
 4. При реєстрації Особистого кабінету Користувач вказує авторизовані дані: персональні логін і пароль для входу в Особистий кабінет.
 5. Користувач ініціює надання Послуги шляхом передачі команди на відправку SMSповідомлень через WEBінтерфейс Особистого кабінету або через протоколи передачі даних: SMTP (електронна пошта), HTTP, HTTPS (SSL), SMPP, XML та інші.
 6. Списання коштів з Електронного рахунку в розмірі вартості SMSповідомлення, зазначеної в діючих тарифах на Сайті http://www.app.bsg.hk/direction/user-direction-show, відбувається при відправці Користувачем кожного SMSповідомлення через Сервіс www .bsg.hkМоментом відправки SMS-повідомлення і відповідного списання грошових коштів з Електронного рахунку Користувача вважається момент його доставки Сервісом www.bsg.hk до оператора зв’язку для передачі Абонентам.
 7. SMSповідомлення містить інформацію в цифровому текстовому форматі довжиною до 160 латинських символів або до 70 латинських символів, а також кожна частина зчленованого повідомлення розміром до 140 байт. Заключні фрагменти зчленованих повідомлень розміром менш ніж 140 байт вважаються як окремі повідомлення. У разі відправки кількох зчленованих повідомлень довжина кожного становить 153 латинських або 67 НЕ латинських символів в зв’язку з необхідністю додавання заголовка для об’єднання SMSповідомлень в одне повідомлення Абоненту.
 8. При відправці десяти і більше з’єднаних SMSповідомлень в одному повідомленні Компанія не гарантує Користувачеві коректність їх доставки Абоненту. Компанія також не гарантує коректність доставки Абоненту SMSповідомлень під час перебування Абонента в роумінгу.
 9. Для ідентифікації Користувача як відправника SMS для абонентів може використовуватися Альфанумеричне Ім’я.
 10. Як Альфанумеріеского Імені заборонено використовувати комбінації латинських букв та / або чисел (слова), які:
  • пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну конституційного ладу або територіальної цілісності країн ;
  • пропагують фашизм чи неофашизм;
  • принижують або ображають націю / расу або особа по национальною / расової ознакою;
  • пропагують неповагу до національних і релігійних святинь;
  • принижують особа, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), душевнохворих, літніх людей;
  • пропагують невігластво, неповагу до батьків;
  • пропагують наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, куріння та інші шкідливі звички;
  • мають сексуальний або еротичний характер;
  • містять лайки;
  • містять знаки для товарів і послуг, або телефонні номери, або імена, власні, на які Користувач не може підтвердити право на їх використання тощо;
  • являють собою випадковий набір букв і / або чисел, комбінація яких є недостатньою для ідентифікації Користувача, як відправника SMS.
 11. Для використання Користувачем в Альфанумеричне Іменах торгових марок (їх окремих частин) і / або фірмових найменувань (в т.ч. торгових марок і / або фірмових найменувань третіх осіб) та / або власних назв, Виконавець залишає за собою право вимагати від Замовника надання йому документів, що підтверджують наявність у Замовника законних підстав на використання ним таких торгових марок (їх окремих частин) і / або фірмових найменувань і / або власних назв.
 12. Якщо запропоноване Користувачем Альфанумеричне Ім’я (або комбінація латинських букв або унікальна комбінація латинських букв з арабськими числами) суперечить зазначеним в цьому Договорі вимогам або не відповідає вимогам операторів, Компанія має право відмовити Користувачеві в його використанні.
 13. Підтвердженням згоди Абонента на отримання SMS від Користувача є письмова згода, надане Абонентом Користувачеві в порядку і відповідно до форми, визначених чинним законодавством. Користувач гарантує, що Абоненти, яким здійснюється передача SMS, належним чином повідомлені про те, що надані ними персональні дані, включені до бази персональних даних, яка зареєстрована в Державному реєстрі баз персональних даних, в тому числі з метою здійснення Користувачем передачі SMS з допомогою шлюзу Компанії.

ООО «БСДЖ Эстония»

Директор Руслан Наурзалин

 

Додаток 2

Порядок списання і повернення коштів
 1. Повернення невикористаних коштів на балансі Електронного рахунку проводиться за запитом Користувача протягом десяти робочих днів.
 2. Повернення коштів можливий виключно юридичній або фізичній особі, що робив поповнення Електронного рахунку.
 3. Повернення коштів здійснюється в тій же валюті, що міститься на балансі Електронного рахунку Користувача.
 4. Компанія залишає за собою право списати кошти c Електронних рахунків неактивних користувачів у повному обсязі.
 5. З метою даного Договору під неактивними Користувачами слід розуміти користувачів Сервісу, які не справляли відправку SMSповідомлень або поповнення балансу Електронного рахунку протягом дванадцяти календарних місяців.
 6. Компанія відправляє неактивного Користувачеві запит на надання банківських реквізитів для повернення невикористаних коштів на адресу електронної пошти, вказану в Особистому кабінеті. У разі, якщо банківські реквізити не було надано Користувачем протягом чотирнадцяти календарних днів, Компанія виробляє списання коштів з Електронного рахунку.Повернення коштів, після настання обставин, передбачених в пункті 6, неможливий.
 7. Повернення коштів за надану послугу невозможен.ООО «БСДЖ Естонія»

Директор Руслан Наурзалин